CONTABILITATE GENERALA – clasa a X a editia a II a – 2017


Autor: prof. gradul I Maria Popan
Format: 20,5 x 26 cm
Nr. Pag. 184
Pret: 26 lei
Se adreseaza elevilor din clasa a X-a, Liceu si Scoala profesionala, Profil servicii, Domenii de pregatire profesionala: comert/economic si turism/alimentatie. Manualul este aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei si Cercet?rii nr. 3787 din 05.04.2005 in urma evaluarii calitative, pe piata libera. Manualul este actualizat in functie de legislatia financiar-contabila curenta si este elaborat in conformitate cu Programa scolara actuala aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 3915 din 18.05.2017, Anexa nr. 2 si 3.
Manualul CONTABILITATE GENERALA, respecta programa scolara, continutul stiintific actualizat, logica interna a invatarii cat ?i principiul didactic al accesibilit??ii pentru nivelul de inv??are al elevilor. Manualul cuprinde patru parti: Partea I Procedeele comune disciplinelor economice, Partea a II-a Principiile contabile generale, Partea a III-a Procedeele specifice contabilitatii si Partea a IV-a Preturile si documentele specifice marfurilor. Partea I Procedee comune disciplinelor economice, este alcatuita din patru capitole: Evaluarea, Calculatia, Inventarierea si Teste privind procedee comune disciplinelor economice. Partea a II-a Principiile contabile generale, cuprinde caracterizarea principiilor contabile si teste referitoare la principiile contabile. Partea a III-a Procedeele specifice contabilitatii, cuprinde patru capitole: Bilantul contabil, Contul, Balanta de verificare si Teste privind procedee specifice contabilitatii. Partea a IV-a Preturile si documentele specifice marfurilor, este alc?tuita din trei capitole: Preturile marfurilor, Documente specifice operatiilor economice cu marfuri si Teste referitoare la preturi si documente privind marfurile.
Avand in vedere ca programa scolara este vasta atat ca si continut cat si ca intindere, fiecarui capitol i se acorda importanta lui in formarea competentelor privind cunostintele, priceperile si deprinderile de formare a logicii interne in procesul de invatare a contabilitatii. Fiecare capitol este prezentat atat sub aspect teoretic cat si practic. Cartea este centrata pe foarte multe probleme aplicative care completeaz? demersul teoretic de baza bine argumentat. Aplicatiile practice sunt astfel alese incat sa se respecte principiul didactic al invatarii gradate de la usor la greu, de la simplu la complex. Fiecare problema aplicativa are o aplicatie rezolvata ca model cat si aplicatie de rezolvat. In carte sunt inserate imagini sugestive, scheme grafice, norme legislative si formulare de documente. La inceputul fiecarei parti a manualului sunt prezentate continutul capitolelor cat si cerintele privitoare la rezultatele invatarii, stabilite de catre Standardele actuale de pregatire profesionala cerute prin OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 cat si de programa scolara. Aceste standarde se refera la cunostinte, abilitati si atitudini. La sfarsitul fiecarei parti a manualului se prezinta un rezumat al continuturilor, o selectie a termenilor cheie, un mic dictionar economic si diverse tipuri de teste. Manualul are 183 de pagini din care aproximativ 150 pagini destinate invatarii efective la clas?. Prin urmare, revine în medie aprox. 1,4 pagini pe ora.
Procedeele comune disciplinelor economice (Evaluarea, Calculaia ?i Inventarierea) sunt prezentate ca ?i procedee de lucru importante pentru contabilitate iar exemplele aplicative sunt alese ca aspecte uzuale folosite de catre contabilitate si actualizate la normele legislative curente. In abordarea Principiilor contabile generale s-a adaptat definitia din terminologia folosita de legislatia in vigoare completata de exemple aplicative. Cea mai mare pondere in totalul continuturilor o reprezint? Partea a III-a Procedee specifice contabilitatii (Bilantul, Contul si Balanta de verificare) desfasurata pe parcursul a 110 pagini. Bilantul este prezentat atat sub forma orizontala - dar numai ca si exemplu de model didactic teoretic de invatare - cat si sub forma verticala ca model practic actual de lucru in contabilitate. Pentru Cont, Analiza contabila si Formula contabila am alocat un spatiu al continuturilor mai mare deoarece in aceast? etapa de studiu a contabilitatii, am pornit de la premiza ca in procesul de invatare este foarte important sa se formeze rationamentul logic de efectuare a analizei contabile si am explicat in detaliu conceptia de contabilizare a principalelor operatii economice de baza. Balanta de verificare este prezentata atat sub aspect al delimitarilor teoretice generale cat a procedurilor de lucru folosite la elaborarea ei. Exemplele aplicative sunt prezentate gradat, de la balante simple la balante complexe. Pe langa balante sintetice s-au prezentat si balante analitice, pentru a forma la elevi deprinderea de a folosi si interpreta conturile analitice. Partea a IV-a Preturile si documentele specifice marfurilor are în cea mai mare parte un caracter predominant aplicativ. In Capitolul Preturile marfurilor, s-au prezentat atat aspecte teoretice de structura a preturilor cat si exemple aplicative de calcul a preturilor in comert. Capitolul Documente specifice operatiilor cu marfuri cuprinde in prima parte Desfasurarea operatiilor economice, cu un exemplu aplicativ concret pe un magazin de produse lactate. In acest subcapitol sunt prezentate enuntul operatiilor intr-o succesiune cronologica si 12 formulare de documente de evidenta operativa explicate si completate. Ca si element de noutate, pe fiecare formular sau grupe de formulare (dup? caz) s-a efectuat operatia de contare prin stabilirea formulelor contabile aferente. Pe baza acestor contari, in subcapitolul urmator denumit Contabilizarea operatiilor economice, s-a completat Registrul-jurnal, s-au efectuat inregistrarile in conturi si s-a elaborat Balanta de verificare.

Adauga in Cos:

  • Produs de: Maria Popan

IP-ul dumneavoastra este: 107.22.48.243
Copyright © 2018 Oscar Print.