Locuri, zidiri şi odoare

80,00RONLocuri, zidiri ?i odoare
Autor: Rodica Antonescu
Format: 17x24
Nr. pag:


Autoarea acestei lucr?ri – ini?iat? ca tez? de doctorat – a parcurs o vast? literatur? de specialitate, aplecându-se cu mult? aten?ie ?i discern?mânt deopotriv? asupra bibliografiei str?ine cât ?i a celei române?ti. În plus, recunoa?tem în chiar substan?a tezei temeritatea de abordare a unui subiect dificil ?i care a presupus timp îndelungat de analiz?, înlesnit doar în parte de luminile protectoare ale regretatului profesor Radu Florescu. Subiectul este ?i de actualitate ?i de larg interes, venind s? l?mureasc? – într-o viziune integratoare ?i strâns legat? de componentele patrimoniului cultural – aspecte mai pu?in cunoscute, dar ?i s? sus?in?, bine fundamentat, izvoarele ?i interpretarea atitudinilor fa?? de valorile de lung? durat? ale acestuia. De altfel, chiar a?a se motiveaz? cercetarea, care a urm?rit s? descifreze evolu?ia unei structuri profesionale moderne (conservarea/restaurarea), în contextul de civiliza?ie al României.
Elementele de la care a plecat – ?i pe care le-a interpretat ?i rela?ionat prin numeroase exemplific?ri – sunt Spa?iul, Timpul ?i Modul de ac?iune, accentuând permanent pe cel din urm?, ca pe un factor poliform ?i variabil. Evident c? autoarea, privind patrimoniul din interiorul profesiunii, ca un cunosc?tor avizat, ?i operând periodiz?ri ?i clasific?ri de tip istoric, se plaseaz? în zona istoriografiei, toate argumentele c?utând s? justifice rela?iile de lung? durat? ale omului cu dovezile crea?iei sale.
Sigur c? s-a delimitat de la început de o analiz? strict factologic?, apreciind clar c? întreaga filosofie actual? asupra patrimoniului cultural este „rezultatul unor coagul?ri, în mai multe etape, în care au avut loc treptate cuceriri ale unor idei generoase ?i s-au trasat c?i de acces spre sensuri culturale majore“.
Cum era normal, discutarea termenilor, originarea acestora ?i completarea sensurilor, accentuarea conexiunilor, a interdependen?elor ?i a complexelor atitudinale, comportamentale, i-au impus un lung excurs în domenii diverse, presupunând lecturi de filosofie, antropologie, istoria culturii, estetic?, arheologie, istorie, arhitectur? etc.
Ioan Opris
CAPITOLUL I. INTRODUCERE GENERAL?
1. MOTIVA?II
2. COORDONATELE PRINCIPALE
3. TERMENII: CONSERVARE-RESTAURARE, ?I CUVINTELE ÎNRUDITE
4. PATRIMONIUL CULTURAL CA OBIECT DE EXERCITARE A PROFESIUNILOR DE PREZERVARE

PARTEA ÎNTÂI
PERIOADA „PRE-ISTORIC?“ A CONSERV?RII ?I RESTAUR?RII

CAPITOLUL II. INTRODUCERE LA PERIOADA „PRE-ISTORIC?”
1. TERITORIUL – LOCURILE – CONSTRUC?IILE
2. PATRIMONIUL MOBIL
CAPITOLUL III. PREISTORIA
1. TERITORIUL – LOCURILE – CONSTRUC?IILE
A. PALEOLITIC
B. NEOLITIC
2. PATRIMONIUL MOBIL
A. PALEOLITIC
B. NEOLITIC

CAPITOLUL IV. ANTICHITATEA
1. TERITORIUL – LOCURILE – CONSTRUC?IILE
A. BRONZUL
B. FIERUL
C. ST?PÂNIREA ROMAN?
2. PATRIMONIUL MOBIL
A. BRONZUL
B. FIERUL
C. ST?PÂNIREA ROMAN?

CAPITOLUL V. EVUL MEDIU
1. TERITORIUL – LOCURILE – CONSTRUC?IILE
A. PERIOADA DE TRANZI?IE (sf. sec. III – X)
B. CRISTALIZ?RI STATALE ?I ECHILIBRE POLITICE (sec. X – XIV)
C. STR?LUCIRI MEDIEVALE, MATURITATEA, ?I ÎNCEPUTURILE MODERNIT??II (sec. XIV – XVIII)
2. PATRIMONIUL MOBIL
A. PERIOADA DE TRANZI?IE (sf. sec. III – X)
B. CRISTALIZ?RI STATALE ?I ECHILIBRE POLITICE (sec. X – XIV)
C. STR?LUCIRI MEDIEVALE, MATURITATEA ?I ÎNCEPUTURILE MODERNIT??II (sec. XIV – XVIII)

PARTEA A DOUA
PERIOADA ISTORIC? A CONSERV?RII ?I RESTAUR?RII

CAPITOLUL VI. INTRODUCERE LA PERIOADA ISTORIC?

CAPITOLUL VII. ÎNCEPUTURILE
(Etapa dintre Revolu?ia Francez? ?i prima lege românesc? special?)

1. TREZIREA CON?TIIN?ELOR NA?IONALE ?I APARI?IA NO?IUNII DE PATRIMONIU CULTURAL. 1770-1830
2. REGLEMENT?RI OFICIALE TIMPURII ?I EFECTELE LOR ASUPRA OCROTIRII M?RTURIILOR ISTORICE 1830-1860
3. PRELIMINARIILE PRIMEI LEGISLA?II ROMÂNE?TI PRIVIND PATRIMONIUL CULTURAL 1860 (66) –1892
4. TRANSILVANIA PÂN? LA UNIREA DIN 1918

CAPITOLUL VIII. COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
1. ETAPELE LEGISLA?IEI DE SPECIALITATE DIN TIMPUL REGALIT??II
2. EFECTE ?I DEFECTE

CAPITOLUL IX. PERIOADA COMUNISMULUI
1. POLITICA – LEGILE
2. OAMENII – ATITUDINILE

PARTEA A TREIA
ÎNCERCARE DE CONCLUZIONARE

CAPITOLUL X. MOTIVA?IILE PREZERV?RII UNOR CREA?II UMANE
1. RELA?IILE INDIVID-SOCIETATE-CREA?IE
2. CONCEP?IILE PRIVIND INTERVEN?IILE
3. TEHNICI DE INTERVEN?IE
4. CONCLUZIE FINAL?
BIBLIOGRAFIE GENERAL?
GLOSAR DE TERMENI UTILIZA?I ÎN LUCRARE


Sold Out
  • Produs de: Rodica Antonescu

Clientii care au cumparat acest produs, au mai cumparat...


IP-ul dumneavoastra este: 54.224.100.134
Copyright © 2018 Oscar Print.