Icoane si Iconari din Tara Fagarasului

125,00RON


Cercetarea unui univers atât de specific ca cel al icoanelor pe sticlă deschide perspective nebănuite în înţelegerea mentalităţii şi sensibilităţii colectivităţii satului transilvănean, implicit a celui făgărăşean.
Spre deosebire de Europa apuseană, de unde a fost importată în Transilvania, pictura pe sticlă s-a dezvoltat ca îndeletnicire cu caracter de artă ţărănească, atât din punct de vedere al creaţiei, cât şi al destinaţiei. Ea a apărut ca pictură religioasă, sub forma icoanelor pe sticlă, cunoscând o mare extindere şi o mare circulaţie în mediul rural.

Deşi este un domeniu extrem de interesant, el dezvăluind nivelul cunoştinţelor, superstiţiile, concepţia despre lumea de dincolo de moarte pe care o aveau ţăranii, a fost puţin cercetat, astfel că au fost realizate până acum numai două lucrări închinate tehnicii înnobilării sticlei prin pictură.
Icoanele pe sticlă, indisolubil legate de glăjăriile din zonă, realizate de zugravii din Ţara Făgăraşului, au fost cercetate în contextul mai larg al meşteşugului picturii pe sticlă, însă o lucrare închinată lor neexistând până acum în literatura de specialitate, oricum foarte redusă.
În acest context, se înscrie încercarea mea (proiectul) de a cerceta icoanele pe sticlă din zona Făgăraşului, atât formal, cât şi din punct de vedere al conţinutului de idei pe care acestea îl exprimă.
Demersul meu ştiinţific se va axa pe următoarele planuri majore:
În primul rând, voi urmări identificarea surselor iconografice pe care zugravul de icoane le-a utilizat. La nivelul actual al cercetării, pot afirma că acestea sunt destul de numeroase, însă toate studiile sau articolele de până acum numai le amintesc cu titlu informativ, fără a detalia.
Plecând de la aceste surse iconografice, voi încerca să explic care au fost temele iconografice preferate de ţărani, care au fost motivaţiile şi cauzele pentru care aceştia au ajuns să încline spre un subiect sau altul. În timp ce s-au descifrat componentele formale, artistice ale icoanelor pe sticlă, în context social, cultural şi istoric, se omite adesea identificarea semnificaţiei religioase pe care icoanele au avut-o pentru privitorii originari. S-a pus accentul asupra celor ce le-au realizat şi asupra calităţii artistice a icoanelor, în dauna surselor iconografice folosite şi a scopului pentru care au fost realizate.
Un alt plan pe care se va axa cercetarea, îl constituie identificarea centrelor şi curentelor de pictură pe sticlă din Ţara Făgăraşului, precum şi aprecieri de natură stilistică şi estetică asupra operei fiecărui iconar. Aceste evaluări au ca suport de analiză ştiinţifică colecţiile de icoane pe sticlă deţinute de muzee, lăcaşuri de cult sau persoane particulare.
Constituirea şi organizarea unui muzeu al icoanelor pe sticlă, care să pună în valoare relaţia artă-religie, este al treilea plan pe care îl voi urmări.

Adauga in Cos:

  • Produs de: Elena Bajenaru

IP-ul dumneavoastra este: 107.22.48.243
Copyright © 2018 Oscar Print.